Klachtenregeling WKKGZ

Het is mogelijk dat een cliënt van De Hand van de Smid een klacht heeft en natuurlijk moet die goed en zorgvuldig behandeld worden. Om daarin te kunnen voorzien is De Hand van de Smid aangesloten bij de klachtenregeling WKKGZ. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling biedt u als cliënt de mogelijkheid uw klacht in te dienen, en deze wordt objectief bekeken zodat er een goede oplossing voor kan komen.

 

Voor meer informatie over de klachtenregeling WKKGZ, klik hier.